Skip to content

Suốt ngày dắt trai về ở rồi bạn đi, tới khi đòi về phòng ngủ thì bạn cùng phòng nói: “Thuê nhà nghỉ ngủ đi hoặc ngủ với NY tao luôn”

Khuyên các bạn nếu có ý định đi ở ghép với người lạ thì nên tìm hiểu về người ta một chút, đừng như mình nghĩ ai cũng tốt nên về sau hối hận.

Lần đầu tiên trong cuộc đời 20 năm mình được là người trực tiếp trải nghiệm, cũng mong là lần cuối phải ở với người như này. Với kinh nghiệm đi thuê trọ từ năm lớp 10 đến bây giờ là năm 3 đại học, chưa bao giờ mình phải bỏ tiền ra thuê trọ nhưng bạn cùng phòng lại đuổi đi tìm chỗ khác ngủ để bạn dẫn người yêu bạn về.